Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Vent isobàric

Vent corresponent al gradient isobàric i a la curvatura de les línies isobàriques. Freqüentment assoleix la seva força i direcció teòriques prop dels 1000 metres d'altitud.

Enllaç permanent: Vent isobàric - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Vent inferior | Glossari Meteorologia | Vent laminar >

Novetats