Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Mesura de dispersiò

f Valor que mesura la desviació dels valors respecte a un de central que, generalment, és la mitjana aritmètica. Les principals mesures de dispersió són la variància, la desviació estàndard i el rang. (estadística descriptiva) Animació

Enllaç permanent: Mesura de dispersiò - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Mediana | Glossari Estadística | Mesura de posiciò >

Novetats