Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Equilibri convectiu, indiferent o neutre

Situació en la qual una partícula d'aire en moviment vertical té sempre la mateixa densitat que l'aire ambient. Correspon al cas d'un gradient adiabàtic (sec o saturat, segons sia la humitat de la partícula).

Enllaç permanent: Equilibri convectiu, indiferent o neutre - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Equilibri condicional | Glossari Meteorologia | Equinocci >

Novetats