Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Autoconvecció

(Vid. Inestabilitat mecànica.) Brunt troba poc afortunat aquest mot ("Autoconvection is an unhappy name"), per quant en l'atmosfera l'equilibri no es mai perfecte i la convecció es produeix tan bon punt el gradient tèrmic vertical és superior a l'adiabàtic. Fa notar, però, que en dies de sol fort no és rar que arran de terra la densitat creixi amb l'altitud, i aquesta és la causa de molts casos de miratge.

Enllaç permanent: Autoconvecció - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Aurora | Glossari Meteorologia | Azimut >

Novetats