Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Música popular catalana


Termes utilitzats en la música popular catalana.

Fonts:

  • Diccionari de la Sardana i la Cobla. Joaquim Bacardit i Cabestany.

Tipus: Música

Llistat de termes del glossari


Glossaris I

Glossaris N

Glossaris Q

Glossaris X


Total de termes: 168