Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Neologismes


Un neologisme és una paraula de nova incorporació a un idioma. Pot haver estat creada per una sola persona o amb l'evolució de la llengua al llarg dels segles, i la seva utilització dependrà de l'acceptació del nou mot entre la comunitat de parlants. Un neologisme pot provenir del manlleu d'un altre idioma o per creació amb els mecanismes de la pròpia llengua, sobretot amb la derivació o composició a partir de paraules comunes.

Tipus: Llengua, Idiomes

Llistat de termes del glossari


Glossaris A

Glossaris B

Glossaris C

Glossaris D

Glossaris E

Glossaris F

Glossaris G

Glossaris H

Glossaris M

Glossaris P

Glossaris R

Glossaris S

Glossaris T

Glossaris X


Total de termes: 4027